ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันพุธ 22 มี.ค. 2560  

เอสโซ่มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ – เอสโซ่ สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษาจำนวน 70 ทุน มูลค่ารวม 700,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ โดยมี มร. นีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธี 

มร. นีล เอ. แฮนเซ็น เผยว่า “เอสโซ่ รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย โดยได้มอบทุนแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษาและพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงพลังงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความก้าวหน้าของประเทศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป"

บริษัท เอสโซ่ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งกองทุนการศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200  ปี” ขึ้นในปี พ.ศ. 2525 และได้สมทบทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 2,100 ทุน รวมมูลค่ากว่า 15.7 ล้านบาท

Esso Rattanakosin Scholarship
รูปถ่าย — จากภาพ: พิธีมอบทุนการศึกษาจัดขึ้นที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.พญาไท (ผู้บริหาร ซ้าย-ขวา)
- นางกิติยาวดี นิลวรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท เอสโซ่ฯ
- นายอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ 
- มร. นีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ
- นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สกอ. 
- นางวัฒนาโสภี สุขสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา สกอ.
พร้อมตัวแทนนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุน
 

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด