ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันจันทร์ 22 พ.ค. 2560  

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา สนับสนุนโครงการ "Friends of Bangsaen Aquarium" 

นางทิพสุคนธ์  ดวงทิพย์  ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน  โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา  มอบเงิน 100,000 บาท  ให้แก่  ดร. เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสนับสนุนโครงการ  “ร่วมมือกัน  สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล  Friends of Bangsaen Aquarium” 

พิธีมอบจัดขึ้นที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

refinery bangsaen

โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการดูแลรักษาพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ในเขตแนวปะการังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้ร่วมสนับสนุนมากว่า 7 ปี แล้ว  

 

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด