ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันศุกร์ 8 ธ.ค. 2560  

เอสโซ่ รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 

กรุงเทพฯ – หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ให้แก่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มร. กลิน ที. เดวีส์ (ขวา) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2017 ให้แก่ มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก (กลาง) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานฉลองโครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย พิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

โครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นนี้ จัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการ และ การทำงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในปีนี้ เอสโซ่ได้รับรางวัลระดับทอง เนื่องจากได้รับรางวัลเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน  

ในปี พ.ศ. 2560 เอสโซ่ ได้มุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย เช่น การจัดค่าย “STEM Maker Day Camp” ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อจุดประกายให้นักเรียนกว่า 300 คน ได้ฝึกทักษะการคิดแบบ STEM ผ่านนิทรรศการและฐานกิจกรรมต่างๆ  เอสโซ่ ยังได้มอบทุนการศึกษา 70 ทุน ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศที่กำลังศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ภายใต้กองทุน “เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” นอกจากนี้ ยังได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในชี่อ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ เพื่อให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจากสถาบันมากกว่า 400 แห่ง ได้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

201712_amcham
รูปถ่าย — จากภาพ: พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ (จากซ้ายไปขวา)
- มร.เจฟฟรี่ย์ ดี. ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
- มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ
- มร. กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร: 02-262-4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร: 02-262-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com

ปิด