ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันศุกร์ 15 มี.ค. 2562  

เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด โดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางยุพา ว่องไวทยา มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศจ. ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “อักษรฯจรัล 102”

งานเดินวิ่งการกุศล “อักษรจรัล 102” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปีของคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในความร่วมมือกับ มูลนิธีมหาจักรีสิรินธร และ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  ซึ่งรายได้จากกิจกรรมนี้ จะนำไปสมทบทุนเพื่อการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป

สำหรับกิจกรรมการเดินวิ่งครั้งนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร บริษัท      เอ็กซอนโมบิล จำกัด นำโดย มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก ประธานและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้ด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะนำรายได้สมทบทุนพัฒนาคณะแล้ว  ยังช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพ และ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะ และ พันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย

เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปถ่าย — ภาพในพิธีมอบเงินสนับสนุน ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (จากซ้ายไปขวา): นางจิดาภา หล่อยืนยง ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายเอนกคณิต โชตินฤมล ที่ปรึกษาการสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ๊กซอนโมบิล จำกัด นางยุพา  ว่องไวทยา  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ศจ. ดร. กิ่งกาญจน์  เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ. รศนาภรณ์ วีรวรรณ ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิตและอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นางกิติยาวดี นิลวรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี  นิลวรรณ โทร: 02-407-4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี โทร: 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com

ปิด