ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันอังคาร 7 มิ.ย. 2559  

ชมรมบริจาคโลหิตเอสโซ่ รับใบประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย ในโครงการ "84 พรรษา น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน"

กรุงเทพฯ – ชมรมบริจาคโลหิตเอสโซ่ พร้อมด้วย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และ นายประชา อินทรเสน ประธานชมรมบริจาคโลหิตเอสโซ่ รับใบประกาศเกียรติคุณ คณะทำงานรณรงค์การบริจาคโลหิตที่มีความเข้มแข็ง จาก ม.ร.ว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยมอบใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ให้กับชมรมบริจาคโลหิต สโมสรพนักงานเอสโซ่ ซึ่ง สามารถรณรงค์ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิต บรรลุตามเป้าหมาย 920 ยูนิต หรือเท่ากับ 368,000 ซีซี ในปี 2558 และได้ร่วมประสานงานให้กับโครงการ "84 พรรษา น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน" ในปีนี้ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยตั้งเป้าหมายบริจาคโลหิตรวมกันถึง 400,000 ซีซี เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ

แนวโน้มความต้องการโลหิตของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่จำนวนผู้บริจาคโลหิตกลับไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงเป็นโอกาสอันดีที่พนักงานของบริษัทฯ จะได้ร่วมทำบุญที่ยิ่งใหญ่ตามสโลแกน "ให้โลหิต ให้ชีวิต"

ชมรมบริจาคโลหิตเอสโซ่ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 โดยมีสมาชิก ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท เอสโซ่ฯ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ในแต่ละปี ชมรมฯ ได้จัดให้มีการบริจาคโลหิตที่อาคารเอสโซ่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกสามเดือน

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด