ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

แบรนด์ของเรา

เอ็กซอนโมบิลจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และเคมีภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า เอ็กซอน เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิลเคมี

 • เอสโซ่

  ลูกค้าทั่วโลกต่างให้การยอมรับน้ำมันเชื้อเพลิง บริการ และน้ำมันหล่อลื่นของเอสโซ่ เพื่อการคมนาคมขนส่งในชีวิตประจำวันและเพื่อธุรกิจ

 • เอ็กซอน

  ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาพิจารณาให้การยอมรับน้ำมันเชื้อเพลิง บริการ และน้ำมันหล่อลื่นของเอ็กซอน เพื่อการคมนาคมขนส่งในชีวิตประจำวันและเพื่อธุรกิจ

 • โมบิล

  จากการทำการตลาดทั่วโลกทำให้ โมบิล มีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพและนวัตกรรม อีกทั้งยังได้รับการยกย่องในด้านเทคโนโลยีอันล้ำสมัยสำหรับ น้ำมันหล่อลื่น และศูนย์บริการต่างๆ

 • เอ็กซอนโมบิลเคมี

  เอ็กซอนโมบิล มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและบริการที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ปลอดภัย ในราคาที่ซื้อหาได้ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

ปิด