ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

การตลาดก๊าซธรรมชาติและพลังงาน

การจัดหาก๊าซธรรมชาติและพลังงานที่เชื่อถือได้และมีราคาที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ เป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชยกรรมของเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก ทำงานร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากธุรกิจก๊าซ ก๊าซธรรมชาติเหลว และพลังงานของบริษัทให้มากที่สุด 

ด้วยความรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับตลาดพลังงานทั่วโลกของเรา เราสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดก๊าซธรรมชาติและพลังงานที่กำลังเติบโต ในพ.ศ. 2556 เราขายก๊าซได้สุทธิมากกว่า 3 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในประเทศต่างๆ 35 ประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมในการดำเนินงาน LNG ที่มีการจัดส่งไปตลาดทั่วโลกมากกว่า 62 ล้านตัน ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเราด้านการใช้เทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมช่วยทำให้มีมูลค่าเพิ่มโดยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยมลพิษ

ในอีกสิบปีข้างหน้า มีการคาดการณ์ว่า ก๊าซธรรมชาติจะมีบทบาทความสำคัญเพิ่มขึ้นในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก เอ็กซอนโมบิลกำลังพยายามที่จะใช้ห่วงโซ่คุณค่าของก๊าซธรรมชาติในตลาดหลักๆ ส่วนใหญ่ ชื่อเสียงในระดับโลกของเรา รวมกับความสามารถของเราในการใช้ความเชี่ยวชาญกับธุรกิจต้นน้ำ ปลายน้ำ และเคมีภัณฑ์ทำให้เราสามารถสร้างโซลูชันแบบครบวงจรที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญและทำให้เอ็กซอนโมบิลอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการตอบสนองอุปสงค์ก๊าซธรรมชาติและพลังงานของโลกที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ปิด