ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ธุรกิจต้นน้ำ

การเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก ทำให้บริษัทสามารถใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งในเชิงธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธรณีศาสตร์และความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งไฮโดรคาร์บอนทั่วโลกในการคัดเลือกแหล่งทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

โครงการส่วนใหญ่ใช้จำนวนเงินลงทุนสูงมากขึ้น และการดำเนินงานซึ่งมีความซับซ้อนก็ยังให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศในการดำเนินงานมากขึ้น สิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือแนวทางที่มีระบบซึ่งเป็นมุมมองระยะยาวของเราเพื่อการลงทุน  ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี – และให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานระดับโลก

จุดแข็งขององค์กรระดับโลกของเราทำให้เราสามารถสำรวจและรวบรวมข้อมูลชนิดทรัพยากรทั้งหมดในทุกสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาและทางภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีและความสามารถที่เป็นระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม เราใช้ความสามารถด้านธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา และการเข้าใจถึงลักษณะของแหล่งไฮโดรคาร์บอนทั่วโลกเพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรที่มีคุณภาพทั้งหมด

เราดำเนินโครงการที่อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสอันหลากหลาย ซึ่งรวมถึง น้ำมันหนัก แบบเดิม ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินทราย ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน แหล่งน้ำลึก ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โครงการอาร์กติกและก๊าซธรรมชาติที่มีกำมะถันสูงที่มีโอกาสหลากหลาย

เราให้ความสำคัญกับ การดำเนินงานที่ปลอดภัย การจัดการแหล่งกักเก็บ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานด้านการผลิตทั่วโลก ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีประยุกต์ เราสามารถเก็บน้ำมันและก๊าซสำรองได้มากขึ้นทั้งในแหล่งใหม่และแหล่งที่มีอายุ ความก้าวหน้าของการถ่ายภาพคลื่นความไหวสะเทือน การจำลองแหล่งกักเก็บ การออกแบบการขุดเจาะและสิ่งติดตั้ง ทำให้เราสามารถเข้าถึงสิ่งทับถมที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้าหรือไม่สามารถเข้าถึงได้

ปิด