ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ภาพอนาคตพลังงาน สะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงานโลกในระยะยาวของเอ็กซอนโมบิล เรานำข้อมูลที่ค้นพบมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุน และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านพลังงานต่างๆ ที่จะมีผลต่อพลังงานโลกในอนาคต

ปิด