ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

มลภาวะทางอากาศ

เราพยายามนำกระบวนการต่างๆ มาใช้เพื่อลดการระบายอากาศทิ้งจากกระบวนการผลิตและจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

refinery engineer

ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS)

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ เราดำเนินงานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสุขภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลูกค้า และชุมชน

ปิด