ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

เราใช้ความสามารถด้านธรณีวิทยาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งไฮโดรคาร์บอนทั่วโลกในการสำรวจและเลือกแหล่งปิโตรเลียมที่มีคุณภาพ

refinery engineer

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำหรือพื้นดิน การป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

Sriracha Refinery

กระบวนการผลิตที่โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ตั้งอยู่ในเขตแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 และเป็นแหล่งพลังงานที่ตอบสนองความต้องการในการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามภาวะเศรษฐกิจที่เจริญรุดหน้าของประเทศไทย

ปิด