ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

หน่วยค้นคว้าวิจัยต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ คือ ส่วนสำคัญของธุรกิจเรา

เชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง

เอ็กซอนโมบิลยังคงให้ทุนสนับสนุนและดำเนินการวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มในการพลิกโฉมรูปแบบการจัดหาพลังงาน การลดการปล่อยก๊าซ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

แนวทาง

สำหรับการดำเนินการวิจัยและพัฒนา เอ็กซอนโมบิลอาศัยทั้งหน่วยงานภายในองค์กร โครงการความร่วมมือต่างๆ และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมไปถึงให้เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยทางวิชาการต่างๆ และการวิจัยขององค์กรที่ไม่ใช่ภาคราชการ

ปิด