ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ความพร้อมในการรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เอ็กซอนโมบิลจึงได้มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าว 

ปิด