ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา
booms and boats

การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

ความพร้อมในการรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และเราได้จัดการอบรมและฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าว 

สารสลายคราบน้ำมันช่วยเร่งการย่อยสลายน้ำมันตามธรรมชาติ

ใต้ท้องทะเลล้วนมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่กินและย่อยสลายน้ำมันได้ตามธรรมชาติ นั่นหมายความว่า น้ำมันเป็นสิ่งที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้

ปิด