ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา
esg

การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

ความพร้อมในการรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และเราได้จัดการอบรมและฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าว 

ที่เอ็กซอนโมบิล เราเชื่อว่าการเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินนั้น จำเป็นต้องอาศัยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จึงได้จัดตั้ง Emergency Support Groups (ESGs) ขึ้น เพื่อพัฒนาและฝึกฝนกลยุทธ์ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน รวมถึงช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุหน้างาน  ทั้งนี้ ESG ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลากหลายส่วนงานที่ได้รับการฝึกอบรมการรับมือภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์สมมติต่างๆ เช่น เหตุน้ำมันรั่วไหล เพลิงไหม้ ระเบิด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุด้านความมั่นคงต่างๆ  

เอ็กซอนโมบิลใช้ระบบ “บัญชาการและควบคุม” ที่มีระเบียบแบบแผน และอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจน ไม่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด ทุกหน่วยงานของเอ็กซอนโมบิลก็มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและพร้อมรับมือเสมอ รวมไปถึง ทีมสนับสนุนระดับภูมิภาค (Regional Response Teams, RRT) ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละประเทศทันทีในยามที่จำเป็น ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง รวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ RRT ประกอบด้วยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมกว่า 500 คน ภายใต้ระบบการบริหารจัดการเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่เหมือนกัน ในปี พ.ศ. 2558 ทีมสนับสนุนระดับภูมิภาคได้จัดการฝึกซ้อมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีพนักงานเอ็กซอนโมบิลเข้าร่วมรวม 400 คน 

  • Lisa VanderLaan 

    ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
    "คุณภาพของการฝึกซ้อมและความเป็นมืออาชีพระดับสูงของทุกคนที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของเอ็กซอนโมบิล ในการเตรียมพร้อมและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดิฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากหน่วยงานการกำกับดูแลที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับเรา"

ปิด