ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

สารสลายคราบน้ำมันช่วยเร่งการย่อยสลายน้ำมันตามธรรมชาติ

ใต้ท้องทะเลล้วนมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่กินและย่อยสลายน้ำมันได้ตามธรรมชาติ นั่นหมายความว่า น้ำมันเป็นสิ่งที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้

คราบน้ำมันที่รั่วไหลมักลอยอยู่บนผิวน้ำ การใช้สารสลายคราบน้ำมัน ทำให้น้ำมันเกิดการกระจายตัวเป็นหยดน้ำมันขนาดเล็กๆ และเจือจางอนุภาคดังกล่าว ดังนั้น สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจึงสามารถย่อยสลายน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ผู้มีส่วนได้เสียตั้งคำถามถึงประโยชน์ของการใช้สารสลายคราบน้ำมัน และแสดงความห่วงใยในเรื่ององค์ประกอบทางเคมีของสาร งานวิจัยชี้ว่า สารสลายคราบน้ำมันเป็นอันตรายน้อยกว่าน้ำมัน นอกจากนี้ เมื่อเจอสารดังกล่าว คราบน้ำมันยังสามารถกระจายตัวได้เร็วกว่าน้ำมันทั่วไป หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและถูกวิธี ความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์จะอยู่ในระดับต่ำ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Environment Canada พบว่า น้ำยาล้างจานทั่วไปเป็นอันตรายกับปลาเรนโบว์เทราต์มากกว่าสารสลายคราบน้ำมันทั่วไปถึง 25 เท่า และในปี พ.ศ. 2548 National Research Council จัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสลายคราบน้ำมันรุ่นใหม่และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุว่าความเป็นพิษของน้ำมันที่กระจายตัวแล้วเป็นผลมาจากตัวน้ำมันเอง ไม่ได้มาจากสารสลายคราบน้ำมัน

สารสลายคราบน้ำมันที่เอ็กซอนโมบิลพัฒนาขึ้น มีส่วนประกอบที่เหมือนกับสารที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อุปโภคทั่วไป เช่น ครีมทาผิว เครื่องสำอาง และน้ำยาบ้วนปาก เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารสลายคราบน้ำมัน โดยได้พัฒนาเจลสลายคราบน้ำมัน ที่จะช่วยลดข้อกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม เจลแบบใหม่นี้ สามารถจัดการกับน้ำมันปริมาณในเท่ากันได้ โดยใช้ปริมาณสารเคมีน้อยกว่าสารสลายคราบน้ำมันอื่นถึงสองในสาม

ปิด