ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา
Birds environm

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 

เอ็กซอนโมบิลยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบตลอดกระบวนการรื้อถอนสินทรัพย์หรืออุปกรณ์เมื่อเลิกใช้งาน

ทั้งนี้ เอ็กซอนโมบิลจะจัดทำแผนรื้อถอนโดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับและยึดหลักความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงต้นทุนการดำเนินงานและผลที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เอ็กซอนโมบิลได้จัดตั้งบริษัท ExxonMobil Environmental Services (EMES) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้โดยตรงในการให้ปรึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูและติดตามตรวจสอบสถานะของพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน ด้วยเงินลงทุนรวม 5,700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เอ็กซอนโมบิลได้ทำการฟื้นฟูและคืนพื้นที่กว่า 1,800 แห่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไป ในปี พ.ศ. 2558 EMES ติดตามดูแลการฟื้นฟูพื้นพื้นที่กว่า 5,700 แห่ง ใน 30 ประเทศทั่วโลก

ในประเทศไทย เมื่อต้องรื้อถอนหรือคืนพื้นที่ให้กับรัฐ หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับบุคคลที่สาม กระบวนการรื้อถอน และฟื้นฟูพื้นที่จะดำเนินการโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ และเป็นไปตามมาตราฐานและคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ EMES 

 
ปิด