ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

การดำเนินการเมื่อเกิดการรั่วไหล

เราให้ความสำคัญกับการใช้มาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล และทำแน่ใจว่าจะสามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการรั่วไหลเกิดขึ้น 

ผลจากความพยายามเหล่านี้ทำให้ใน พ.ศ. 2558 เกิดการรั่วไหลน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2557 และเรายังสามารถลดการรั่วไหลที่มีปริมาณมากกว่า 1 บาร์เรลลงไปกว่าร้อยละ 30 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

หากมีการรั่วไหลเกิดขึ้น เรามั่นใจว่าจะสามารถรับมือได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ใน พ.ศ. 2558 มีสารไฮโดรคาร์บอนที่รั่วไหลลงดินและน้ำปริมาณรวม 10,800 บาร์เรล และมากกว่าร้อยละ 55 ได้ถูกเก็บกู้ ณ จุดที่มีการรั่วไหล การรั่วไหลเหล่านี้ส่วนมากไม่เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่สามหรือชุมชนที่อยู่โดยรอบ ใน พ.ศ. 2555 เราได้เริ่มประเมินการรั่วไหลที่มีนัยสำคัญสู่สิ่งแวดล้อม (SSE) ทั่วทั้งองค์กร SSE เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเกี่ยวกับการรั่วไหลของเรา โดยถูกจำกัดความว่าเป็นการรั่วไหลที่สร้างผลกระทบ หรือมีแนวโน้มจะสร้างผลกระทบต่อแหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน สิ่งแวดล้อมที่ไวต่อผลกระทบ หรือชุมชน

เรามีเหตุการณ์ SSE 11 ครั้งใน พ.ศ. 2558 ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ของการรั่วไหลทั้งหมด SSE ครั้งใหญ่ที่สุดของเราเกิดขึ้นเมื่อถังของโรงงานผลิตในตอนกลางทวีปของสหรัฐอเมริกา 10 แห่งเกิดการรั่วไหลในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมอันมีสาเหตุมาจากพายุโซนร้อน เหตุการณ์ SSE ครั้งอื่น ๆ มีสาเหตุจากวาล์วและท่อส่งบกพร่องในระหว่างการทำงานตามปกติ ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก SSE ของเราช่วยกระตุ้นให้มีการทำงานเชิงป้องกันเพิ่มขึ้นในด้านความสมบูรณ์ของโรงงาน และการเพิ่มความน่าเชื่อถือ รวมถึงการศึกษาปัจจัยมนุษย์ที่อาจเป็นสาเหตุ เราให้ความสำคัญมากขึ้นต่อการเรียนรู้จากการรั่วไหลเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก

เอ็กซอนโมบิลตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นจากเรือเดินทะเล และเราใช้วิธีการที่แข็งขันเพื่อให้สามารถขนส่งทางทะเลได้อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจทางทะเลทั่วโลกของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ซึ่งมีเรือประมาณ 500 ลำประจำการในแต่ละวัน เดินทางไปมากกว่า 21,500 เที่ยว และจอดเทียบท่าเรือ 47,000 แห่งใน พ.ศ. 2558 สามารถขนส่งน้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปประมาณ 1.5 พันล้านบาร์เรลได้อย่างปลอดภัย ในปีนี้ SeaRiver Maritime Inc ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอ็กซอนโมบิลที่ดำเนินงานทางทะเล  ได้เริ่มนำเรือ Eagle Bay ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกน้ำมันดิบลำใหม่ทั้งสองลำสำหรับสหรัฐอเมริกา ออกปฏิบัติงานขนส่งน้ำมันดิบจากพื้นที่นอร์ทสโลปของรัฐอะแลสกา เรือลำนี้ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยล่าสุด และลดการปล่อยมลพิษทางอากาศได้มาก ทำให้มันได้รับรางวัล Green Ship Award แห่ง พ.ศ. 2558 จากท่าเรือลองบีช 

รูปถ่าย — Claire Madden ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและกระบวนการขายน้ำมันหล่อลื่นของเอ็กซอนโมบิล ร่วมงานฉลองในพิธีตั้งชื่อเรือ Eagle Bay ในฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย

นอกเหนือจากการขนส่งทางทะเล บริษัท ExxonMobil Pipeline ยังขนส่งน้ำมันดิบ สารเคมีตั้งต้น และผลิตภัณฑ์ทางเคมีต่าง ๆ ประมาณ 2.6 ล้านบาร์เรลผ่านระบบท่อส่งซึ่งพร้อมปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะทางประมาณ 8,000 กิโลเมตรเป็นประจำทุกวัน เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของท่อส่ง ตลอดทั้งดูแลรักษา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างงของเราอย่างละเอียด เพื่อระบและป้องกันการสึกกร่อน ความเสียหายของบุคคลที่สาม หรือการบุกรุกเส้นทางอย่างผิดกฎหมาย เราดูแลความปลอดภัยของเส้นทางท่อส่งของเรา และตรวจสอบการทำงานของท่อส่งโดยใช้ระบบ เทคโนโลยีการแจ้งเตือน และการตรวจสอบอื่น ๆ ที่มีความทันสมัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งด้วยราง โปรดดูที่หน้าความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

การรับมือกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลนอกชายฝั่ง

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเอ็กซอนโมบิลที่จะรักษาความเป็นเลิศในการปฏิบัติการในทุก ๆ ที่ที่เราทำงาน เราได้พัฒนาความสามารถและกลวิธีสำหรับรับมือกับการรั่วไหลนอกชายฝั่งโดยเฉพาะ เรามีโปรแกรมการวิจัยเฉพาะภายในองค์กรสำหรับการรับมือกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญบริเวณน้ำเย็นและสถานที่ห่างไกล เช่น ขั้วโลกเหนือ

เอ็กซอนโมบิลได้เข้าร่วมโครงการและเป็นผู้นำด้านเทคนิคให้กับโครงการอุตสาหกรรมร่วมหลายโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์รั่วไหลนอกชายฝั่ง โครงการเหล่านี้ประกอบด้วย กลุ่มเฉพาะกิจของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API)  โครงการร่วมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการรับมือเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในขั้วโลกเหนือของสมาคมผู้ผลิตปิโตรเลียมและก๊าซนานาชาติ (IOGP) คณะทำงานร่วมของ IOGP และ IPIECA และคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคทรายน้ำมันของ API โครงการเหล่านี้ทำให้เราสามารถแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดและเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานของเรา

นอกจากนี้ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เอ็กซอนโมบิลยังได้เป็นสมาชิกสามัญของ Marine Well Containment Company (MWCC) ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ไม่แสวงผลกำไรที่จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีควบคุมการรั่วไหลของบ่อน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกซึ่งเป็นอ่าวน้ำลึกของสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2558 เรากลับไปยังหลุมสำรวจที่มีอยู่เดิมสำหรับการพัฒนาในแหล่งน้ำมัน Julia ของอ่าวเม็กซิโกหลังจากได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขุดเจาะ โดยมีข้อแลกเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การได้รับใบอนุญาตนี้เป็นรางวัลที่เกิดจากความสามารถในการรับมือที่เพิ่มขึ้นของเรือจัดเก็บน้ำมัน MWCC บริษัทได้เพิ่มเรือจัดเก็บสารปนเปื้อนแยกส่วนจำนวน 2 ลำเข้าในคลังใน พ.ศ. 2558 เรือเหล่านี้ ซึ่งเอ็กซอนโมบิล เป็นผู้นำในการก่อสร้าง มีการดูแลรักษาและดำเนินการในนามของบริษัทสมาชิกของ MWCC จำนวน 10 แห่ง

เราคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการความเสี่ยงและพัฒนาการรับมือกับน้ำมันรั่วไหลนอกชายฝั่ง ตัวอย่างเช่นการนำสารลดแรงตึงผิวที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยสารเคมีดังกล่าวสามารถนำมาฉีดพ่นบนผิวน้ำรอบ ๆ บริเวณที่มีคราบน้ำมัน ทำให้น้ำมันหดตัวและหนาขึ้น จึงสามารถถูกเผาในสภาพที่มีการควบคุมโดยไม่ต้องใช้ทุ่นทนไฟ

ปิด