ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

พลังงานที่มั่นคงและมีราคาถูกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน การพัฒนาพลังงานจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เช่นเดียวกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมทั้งหมด เอ็กซอนโมบิลพิจารณาถึงความเสี่ยงในการพัฒนาทุกขั้นตอน และเรามีการทำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่เคร่งครัดและวิธีการปฏิบัติที่ดีซึ่งพิจารณาถึงความจำเป็นของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจจะช่วยนำทางให้กับความพยายามของเรา

esg drill02

องค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่ิงแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งขัน เป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจของเราและสังคม นโยบาย "ปกป้องวันพรุ่งนี้.. ในวันนี้" ตอกย้ำความทุ่มเทของเราในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซทิ้งสู่ชั้นบรรยากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ปิด