ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

การกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงและการผลิตปิโตรเคมี จำเป็นต้องใช้พลังงานปริมาณมาก เอ็กซอนโมบิล มีโครงการต่างๆ มากมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ปิด