ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

เราให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อความคิดริเริ่ม ในการลดการปล่อยมลพิษที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในภาคการขนส่ง  ทั้งนี้  รวมถึงการวิจัยร่วมกับคู่ค้าภายนอกบริษัท เพื่อค้นหาระบบหนึ่งเดียวในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  ที่พิจารณาทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและยานยนต์

พลาสติกขั้นสูง

เรากำลังพัฒนาพลาสติกที่ทนต่อแรงกระแทกและสามารถรีไซเคิลได้ เพื่อนำมาทำเป็นชิ้นส่วนของรถให้มีน้ำหนักที่เบาลงเพื่อช่วยปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิง

ปิด