ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

พลังงานที่มั่นคงและมีราคาถูกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน การพัฒนาพลังงานจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เช่นเดียวกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมทั้งหมด เอ็กซอนโมบิลพิจารณาถึงความเสี่ยงในการพัฒนาทุกขั้นตอน และเรามีการทำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่เคร่งครัดและวิธีการปฏิบัติที่ดีซึ่งพิจารณาถึงความจำเป็นของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจจะช่วยนำทางให้กับความพยายามของเรา

การลดมลภาวะทางอากาศ

เราพยายามนำกระบวนการต่างๆ มาใช้เพื่อลดการระบายอากาศทิ้งจากกระบวนการผลิตและจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา

oxidation pond

การจัดการน้ำและของเสีย

ความมุ่งมั่นของเราที่จะดำเนินงานในลักษณะของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจะยึดแน่นอยู่ในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรา ซึ่งส่งเสริมการอบรม และวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และกำหนดให้โรงงานของเรามีการออกแบบ การดำเนินการ และการจัดการโดยมีเป้าหมายในการป้องกันเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

src terminal staff

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 

การปรับปรุงและและการฟื้นฟูที่ดินที่เราเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมของเรา

ปิด